+90 212 249 79 32 PBX
CE sertifikalı KKD' ler
EN standartları
1956 'dan beri
Bilgi Birikimi
Anında Destek
Etkin Çözümler
Hızlı İletişim

Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sektöründe Riskler

Tehlike arzeden iş kazaları ve meslek hastalıkları ekonomik değeri yüksek olan otomotiv sektörü için çok önemlidir. Örneğin, yaralanmalı bir iş kazası seri üretim hattı otomasyonunu durdurabilir. Sonuçta böyle bir kaza riskini önlemek için alınan tedbirler, kaza sonrasında mağdur çalışana yapılacak ödemelerden çok daha ucuzdur. İş Kazası sonucundaki uğranılan iş kaybı ise başka bir boyutta idareye kendini gösterecektir.

Otomotiv sektöründeki yüksek kaza istatistikleri günlük çalışma koşullarında bir sürü faktörün değişkenliği sonucu kendini gösterebilir. Bu değişkenliklerin oluşturduğu başlıca potansiyel kaza türleri; el,ayak ve göz kazaları, yüksek gürültüye maruziyet sonucu işitme yollarında hasarlar, ergonomik duruş ve pozisyon bozuklukları sonucu bel ve omurilik rahatsızlıkları, otomotiv sektörünün  tamir ve bakım bölümlerinde asbest’in olası oluşturacağı rahatsızlıklar, aynı şekilde boyahanelerde yeterli havalandırma yapılmaması, kişisel koruyucu donanımların eksikliği ile neticelenen solunum yolları hastalıkları, fork liftlerle yapılan taşıma, istifleme, depolama, kaldırma ve indirme gibi operasyonlarda da, baş, boyun ve yüze gelebilecek ciddi kaza olasılıkları ile düşmeden dolayı uğranılan iş kazaları v.b. risk alanları, bu sektörün kaza olasılıklarının haritasını çizmektedir.

Otomotiv sektöründeki başlıca riskler mekanik ve elektrikseldir. Üretim aşamasında hammaddelerin özellikle sacın, çeliğin depolanması, sonrasında torna, freze, cnc tezgâhlarında işlenmesi, kesilmesi, preslenmesi, kaynak işlerinden geçmesi, boyanması, biten parçaların montaj ve depolanması/istiflenmesi ve nihayetinde sevki sırasında muhtemel oluşabilecek ezilme, sıkışma, düşme, ufak çaplı yüz, baş, göz, el, ayak yaralanmaları, cilt ve solunum yollarında tahriş ve uzun vadeli bir takım meslek hastalıkları sıklıkla yaşanmaktadır. Ancak dikkatsizlikler, gerekli önlemlerin alınmaması, kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin eksikliğinde, çok daha ciddi iş kazaları ve sonucunda da maalesef uzuv kırıkları, hasarı ve kaybı gibi ciddi yaralanma ve hatta ölümlü kaza riskleri olasılığı bu sektörde her zaman mevcuttur.