+90 212 249 79 32 PBX
CE sertifikalı KKD' ler
EN standartları
1956 'dan beri
Bilgi Birikimi
Anında Destek
Etkin Çözümler
Hızlı İletişim

Petrokimya ve Enerji Sektörü

Petrokimya ve Enerji Sektörü Riskleri

Petrokimya sektöründeki mevcut riskler başlıca Üretim, Denetim, Depolama ve Bakım aşamalarında görülmektedir.

Petrokimya sektöründeki kazaların başı çeken sebebi ise, kimyasal sıçramalarla oluşanlardır. Örneğin rafinerilerde veya akaryakıt depolama tesislerinde boru ve tankların basınç altında oluşturduğu ve bireysel ihmallerden doğan patlamalar ile boru veya valflerin değişimleri ve demonteleri esnasındaki işlemler sırasında vuku bulan patlamalar sonucunda etrafa sıçrayan ve saçılan kimyasallardır.

Üretim esnasındaki risklerin başında, petrol ürünlerinde kimyasalların kullanımı ve katkıların ilavesi esnasında oluşan risklerdir.

Denetim esnasındaki riskler, genelde yanlış kullanım ve bireysel hatalar sonucu oluşmaktadır. Örneğin ürün testi ve analizi esnasında veya numune alımı sırasındaki bireysel hatalar, tank, akaryakıt depoları ve tankerlerde Ex-proof donanım ve aydınlatmaların kullanılmaması sonucu patlama riski, iş güvenliği malzemelerinin ve K.K.D.’lerin eksik, yanlış ve kalitesiz kullanımları sonucunda neticelenen riskler ve kazalardır.

Ayrıca petrol ürünlerinin depolanması esnasında veya hammaddelerin bir yerden bir yere sevki sırasında veya bir konteynırdan, mesela bir tanka, taşınması esnasında oluşan riskleri de hesaba katmak gerekmektedir.

Diğer taraftan hammaddesi petrol mamülleri, örneğin plastik, polimer, suni kauçuk v.b. gibi hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin üretimi esnasında makine ve iş ekipmanı kaynaklı tehlike ve riskler mevcut olduğundan, bunların üretim tesisleri, fabrika, atölye ve benzeri iş yerlerindeki yönetici ve iş sağlığı ve güvenliğinde uzmanlaşmış kişiler tarafından değerlendirilmesi mutlak gereklidir.

İş kazalarına neden olabilecek tüm risklerin ortadan kaldırılması, acil durum ve tedbirlerin alınması için, tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yönetici ve çalışanların her kademesinde verilecek eğitimi ile risklerinin tüm taraflarca bilinmesi ve tarafların her daim bilinçlendirilmesi ile mümkündür.

Petrol ürünlerine dayalı üretimlerde tehlikeli kimyasallar ile çalışan işçilerin maruz kalacakları iş kazaları, meslek hastalıkları ve hatta ölümleri ile sonuçlanabilecek risklerin önlenebilmesi için, öncelikle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kişisel koruyucu donanımların doğru şekil ve zamanda ve sürekli olarak kullanılması ve neticede iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi sonucu iş kayıplarının asgariye inmesi, nihayetinde tüm bu proaktif yaklaşımlar üretimde standart ve kalitenin yükselmesine ve oranının hızlanmasına yol açacaktır.